25
SIE
2015

ZAPROSZENIE

Comments : Off

Wójt Gminy Potok Wielki zaprasza

na konferencję podsumowującą projekt

„Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów

słonecznych w Gminie Potok Wielki”,

Która odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Potok Wielki.

 

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) co prowadzi m.in. do zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery, minimalizacji kosztów wytwarzania energii cieplnej oraz zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych w procesie spalania tradycyjnych surowców energetycznych.

Projekt „Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Potok Wielki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Program:

  • 1000-1005 Powitanie uczestników – Jerzy Pietrzyk, Wójt Gminy Potok Wielki.
  • 1005-1025 Ogólne założenia realizacji projektu „Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Potok Wielki”, przebieg realizacji – Karolina Nowakowska, EuroCompass Sp. z o.o.
  • 1025-1050 Techniczne aspekty rozwiązań stosowanych w instalacjach solarnych na przykładzie realizacji z Gminy Potok Wielki – Krzysztof Budzyński, inspektor nadzoru.
  • 1050-1110 Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Potok Wielki – Włodzimierz Styk, EuroCompass Sp. z o.o.
  • 1110-1130 Pytania i dyskusja.

 

 

Osoba do kontaktu: Jacek Ryba, tel. 15 874 02 04