26
SIE
2015

Upalne lato ogrzewa wodę w kolektorach słonecznych na terenie gminy.

Gmina Potok Wielki w latach 2014-2015 realizowała projekt „Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Potok Wielki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
25
SIE
2015

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Potok Wielki zaprasza
na konferencję podsumowującą projekt
„Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów
słonecznych w Gminie Potok Wielki”,
Która odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Potok Wielki.