Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 15 i 25 0C.

Tabela 1

Przyrost temperatury wody Ilość energii wytworzonej przez solary Ilość podgrzanej wody
15 0C 3569357.1 kWh 204450048.69 litrów
25 0C 3569357.1 kWh 122670029.21 litrów

 

Zapotrzebowanie na energię
Przyjmuje się, że średnie dzienne zużycie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny wynosi 280 l, a energia potrzebna na jej podgrzanie to 9,77 kWh.

Średnie pokrycie zapotrzebowania na energię wyniosło 267.97 % przy średnim odczycie energii dla pojedynczej instalacji w wysokości 812.17 kWh.
house1

 

Ogółem w ramach projektu zainstalowano 356 instalacji solarnych o łącznej powierzchni 1648,92 m 2 oraz piec na biomasę o mocy 20KW.

Instalacje te są w stanie zapewnić (zakładając ich średnią sprawność w ciągu roku na 50% i średnie nasłonecznienie ok. 1100 kWh/m2) ok. 906 400 kWh energii w ciągu roku.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: 31.81 %.