green1

Niniejsza strona zawiera wizualizacje oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych zainstalowanych w ramach projektu „Odnawialna energia gwarancją postępu – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Potok Wielki”.

 


time!

Ilość zaoszczędzonego czasu, między innymi dzięki braku konieczności pilnowania pieca węglowego oraz dowożenia przez kierowców ciężarówek węgla do gospodarstw.

1292363 minut / 21539 godzin

 

Informacja
W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji solarnych dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu oraz węgla. Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 333 kWh, 1 m 3 gazu = 10.8 kWh.

 


Wykres 1- Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji solarnych

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
3569357.1 kWh
co odpowiada
330496.03 m3 gazu ziemnego.
Przy średniej cenie 2,55 zł za m3 koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
842764.88 zł


Wykres 2– Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
3569357.1 kWh
co odpowiada
428.34 ton węgla.
Przy średniej cenie 840 zł za tonę koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
359805.6 zł

Sumaryczna ilość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych


Wykres 3– Oszczędności w zł związane ze zużyciem gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany).
Kolor granatowy– koszt gazu, kolor niebieskikoszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej